Głos Lema
Antologia w rocznicę urodzin Stanisława Lema
Głos Lema [2011]
[Антология к годовщине Станислава Лема] / Сост. Михал Цетнаровский (Michał Cetnarowski); Обложка Рафала Козика (Rafał Kosik). – изд. «Powergraph» (Варшава), 2011. – 552 с. – (Science Fiction z plusem). 39,00 zł (о) ISBN 978-83-61187-32-5

На русский язык антология переведена под названием «Голос Лема» (2017).
 • Яцек Дукай. Предисловие (Jacek Dukaj. Wstęp) – с.7-16
 • Кшиштоф Пискорский. Тринадцать интервалов Иорри (Krzysztof Piskorski. Trzynaście interwałów Iorri) – с.17-57
 • Рафал В. Оркан. Лунные приключения Князя Кордиана (Rafał W. Orkan. Księcia Kordiana księżycowych przypadków część pierwsza i najprawdopodobniej ostatnia) – с.59-86
 • Вавжинец Поджуцкий. Пределы видения (Wawrzyniec Podrzucki. Zakres widzialny) – с.87-123
 • Анджей Мищак. Порыв (Andrzej Miszczak. Poryw) – с.125-152
 • Алекс Гютше. Кукла (Alex Gütsche. Lalka) – с.153-178
 • Иоанна Скальская. Пламя – я (Joanna Skalska. Płomieniem jestem ja) – с.179-229
 • Януш Цыран. Солнце король (Janusz Cyran. Słońce Król) – с.231-276
 • Войцех Орлиньский. Станлемиан (Wojciech Orliński. Stanlemian) – с.277-302
 • Рафал Косик. Телефон (Rafał Kosik. Telefon) – с.303-366
 • Павел Палинский. Вспышка (Paweł Paliński. Blask) – с.367-396
 • Филип Хака. Космоботические сказания Доминика Видмара: 13 статей из Словаря персонажей неизвестной литературы (Filip Haka. Opowieści kosmobotyczne Dominika Vidmara: 13 haseł ze Słownika postaci literatury nieznanej) – с.397-494
 • Якуб Новак. Рич (Jakub Nowak. Rychu) – с.495-548

© Виталий Карацупа, 2017