Непознатите Стругацки
Непознатите Стругацки [2010]
Непознатите Стругацки (Незнакомые Стругацкие): Юбилеен сборник: 35 години от основанието на клуб «Аркадий и Борис Стругацки» и 85 години от рождението на Аркадий Натанович Стругацкий / Съставители: Юрий Илков, Александър Карапанчев и Владимир Борисов; Корица и художествено оформление: >Атанас П. Славов; Библиотечно оформление: Йордан Янков; Графични портрети: Калин Николов; За четвърта корица е използвана рисунка на Иван Кирков; Редактор: Александър Карапанчев. – Пазарджик: ЕРНОР, 2010. – 392 с. Цена: 15 лева (о) ISBN 978-954-91898-7-2 – [На болгарском и русском языках]
 • Макрия Ненов. Уважаеми читатели!: [Предговор] – с.2
 • Да кажат съставителите: [Предговор]
 • Част I. Клубът «Аркадий и Борис Стругацки»:
   Поздравления към юбиляра
   Юрий Илков. Клуб «АБС»: Дати и събития – с.14-22
   Георги Кацаров. Стихотворен триптих: [Стихотворение] – с.23-25
   Любена Ненова. На два гласа: [Стихотворение] – с.26-27
   Георги Малинов. Фалшификатите на третата вълна, или Новите манипулации – с.28-34
   Петър Копанов. Цветът на Бога – с.35-43
   Петър Копанов. Ад и рай – с.44-46
   Дилян Благов. Домашен любимец ли? – с.47-60
   Георги Денков. Клубни времена – с.61-65
   Петя Димитрова. Родство по избор – с.66-69
   Томи Георгиев и Юрий Илков. Букет от фензини – с.70-72
   Милена Савова. Мисли за пътя – с.73-77
   Дилян Благов. В мъглявината «АБС»: (Издателската дейност на клуб «Аркадий и Борис Стругацки» – Пазарджик) – с.76-86
 • Част II. Братя Стругацки и България:
   И още поздравления
    Владимир Борисов – с.89
    Михаил Ковалчук – с.89-91
    Янчо Чолаков – с.91-92
    Любомир Николов-Нарви. «Човек обича да мечтае...»: [Стихотворение] – с.93
   Борис Завгородни. Чайният клипер «АБС» / Преведе: Милена Савова – с.94-97
   Феликс Суркис. Български пъзел / Преведе: Милена Савова – с.98-101
   Огнян Сапарев. Носталгично за фантастиката – с.102-104
   Агоп Мелконян. Трудно е да бъдеш бог до второто нашествие на марсианците: (15-дневно интервю с Аркадий Стругацки) – с.105-108
   Юрий Илков. Главното: човешките съдби: [Интервю с Борис Стругацки] – с.109-113
   Агоп Мелконян. Моята школа при Големия – с.114-117
   Георги Недялков. Братя Стругацки в България: Опит за библиография – с.118-123
   Наталия Маринова. Дуетът под различни ъгли: Анкета за братята АБС: [Ответы на три поставленных вопроса] – с.123-133
    Атанас П. Славов – с.125
    Валентин Д. Иванов – с.125-126
    Георги Недялков – с.126-127
    Григор Гачев – с.127
    Мартин Петков – с.127-128
    Николай Чолаков – с.128-129
    Тихомир Тачев – с.129-130
    Тодор Стоянов – с.130
    Христо Гешанов – с.130-131
    Ценка Бакърджиева – с.131-133
   Георги Малинов. Обитаемата вселена: (От форума на клуб „Иван Ефремов“ – София) – с.134-136
   Огнян Сапарев. Социално-моралистичната фантастика на братя Стругацки – с.137-146
   Ивайло П. Иванов. Щастие за всички даром и нека никой не бъде пренебрегнат... – с.147-150
   Юрий Илков. «Неизвестните» Стругацки – с.151-155
   Валентин Д. Иванов Този свят е създаден от вас – с.156-164
   Алексей Чернов. Стругацкие: [Стихотворение] – с.165 – [На русском языке]
   Александър Карапанчев. Когато дюлята цъфтеше – с.166-167
   Росица Бърдарска. Светът, какъвто го виждаме: Една вечер с ленинградския семинар по фантастика, ръководен от Борис Стругацки – с.168-171
   Мартин Петков. От хищните вещи до обременени със зло, или за трудността да бъдеш човек – с.172-184
   Борис Стругацки. По вълните на офлайн интервюто / Преведе: Георги Недялков; Събрал Владимир Борисов – с.185-204
   Васил Сивов. Апокалиптичната реалност в творчеството на А. и Б. Стругацки – с.205-214
   Тервел Пейков. «Я другой такой Саракш не знаю...»; «Четири крака – да, два крака – не!»: За «Обитаемият остров» и СССР на Аркадий и Борис Стругацки – с.215-240
 • Част III. Коктейл по руски:
   Аркадий и Борис Стругацки. По въпроса за циклотацията: [Расказ] / Преведе: Златко Петков – с.243-257
   Аркадий и Борис Стругацки. Адарвинизъм: (Листчета от бележник) / Преведе: Георги Недялков – с.258-260
   Борис Стругацки. Коментар на Борис Стругацки към «Адарвинизъм» / Преведе: Георги Недялков – с.260-261
   Аркадий и Борис Стругацки. Желаната редакция / Преведе: Велко Милоев – с.262-264
   Аркадий и Борис Стругацки. А сега накъде?: Въпроси без отговори / Преведе: Георги Недялков – с.265-281
   Георги Недялков. Едно предизвикано мнение: (Неудобни отговори и още по-неудобни въпроси) / Бележка на Юрий Илков – с.282-292
   Кир Буличов. Не се отклонявай / Преведе: Александър Карапанчев – с.293-295
   Александър Карапанчев. Бележка от скромния преводач – с.296-297
   Вл. Гаков. Мемоар със снимка / Преведе: Владимир Зарков – с.298-300
   Владимир Борисов. «Българската следа» в живота и творчеството на братя Стругацки / Преведе: Георги Кацаров – с.301-310
   Михаил Дубровски, Шеговито за Аркадий Натанович / Преведе: Златко Петков – с.311-316
   Генадий Прашкевич. Брат по разум / Преведе: Златко Петков – с.317-323
   Светлана Бондаренко. За групата «Людени» / Преведе: Милена Савова – с.324-329
   Владимир Борисов. Принципът на неопределеността, фантастиката и Стругацки / Преведе: Георги Кацаров – с.330-335
   Сергей Одихмантиев. Една богата филмография / Преведе: Юрий Илков – с.336-343
   Владимир Соловецки. АБС по света: [Статистика изданий братьев Стругацких в таблицах] – с.344-351
   Вл. Гаков. Пладне, XXII век няма да има. Свободно, разотивайте се: Умишлено фалшиви размисли преди премиерата / Преведе: Петър Копанов – с.352-360
   Ант Скаландис. «Водата и камъкът, ледът и пламъкът...» / Преведе: Златко Петков – с.361-366
   Ерик Симон. Цикълът за бъдещето на братя Стругацки: [Схемата показва сюжетната връезка между различните произведения от цикъла за бъдещего] / Преведе: Стоян Христов – с.367-369
   Ерик Симон. Пладнето на човешката история: Бележки към цикъла за бъдещето на братя Стругацки / Преведе: Стоян Христов – с.370-382
   Теодор Стърджън. Приключения с Максим: Въседение към романа «Обитаемият остров» / Преведе: Тервел Пейков – с.383-386
   Аркади Стругацки. Ехо от вековете: Завещанието на маестрото / Преведе: Георги Недялков – с.387-388

© Виталий Карацупа, 2013