Дрэва вечнасці
Дрэва вечнасці (2005)
[Книга для внеклассного чтения в 9 классе] / Укладанне Вераніка Кушнярэвіч; Мастак П. Гробенок. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2005. – 416 с. – (Бібліятэка школьніка). 12 000 экз. (п) ISBN 985-02-0781-7


Цветным курсивом выделены нефантастические произведения
 • Шата Руставелі. Віцязь у тыгравай шкуры (Витязь в тигровой шкуре): Паэма. Скарочана / Переклад з грузінскай мовы А. Звонака і М. Хведаровіча – с.5-79
 • Михайла Кацюбінскі. Цені забытых продкаў (Тени забытых предков): Аповесць / Переклад з украінскай мовы В. Рагойшы – с.80-134
 • Вацлаў Ластоўскі. Лабірынты (Лабиринты): Аповесць – с.135-165
 • Барыс Мікуліч. Развітанне (Прощание): Аповесць – с.166-195
 • Уладзімір Караткевіч
   Дрэва вечнасці: Апавяданне аб падарожжы ў стагоддзі (Древо вечности: Рассказ о путешествиях в веках) – с.196-213
   Скрыпка дрыгвы й верасовых пустэчаў (Скрипка трясины и вересковых пустошей): Казка – с.213-221
   Лятучы Галандзец (Летучий Голландец): Апавяданне – с.221-249
 • Алесь Наўроцкі. Некалькі загадак: Урывак з кнігі «Валун» (Несколько загадок: Отрывок из книги «Валун») – с.250-267
 • Эліза Ажэшка. Зімовым вечарам (Зимним вечером): Апавяданне / Переклад з польскай мовы Янкі Брыля – с.268-314
 • Сяргей Кавалёў. Звар’яцелы Альберт (Обезумевший Альберт): П’еса-містыфікацыя ў 2 дзеях паводле твораў Яна Баршчэўскага – с.315-354
 • Людміла Рублеўская. Сэрца мармуровага анёла (Сердце мраморного ангела): Аповесць – с.355-414

© Виталий Карацупа, 2013